Mã bưu điện
Bưu cục
Địa chỉ
SDT
160000

Bưu cục cấp 1 Hưng Yên

Sô´4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên

0321 3862507

161050

Bưu cục cấp 3 Phố Hiến

Sô´103, Đường Bãi Sậy, Phường Quang Trung, Thành Phố Hưng Yên

866744

161080

Bưu cục cấp 3 Lê Lợi

Sô´158, Đường Điện Biên 1, Phường Lê Lợi, Thành Phố Hưng Yên

864429

161150

Bưu cục cấp 3 Chợ Gạo

Sô´152, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Lam Sơn, Thành Phố Hưng Yên

0321 3865143

161140

Bưu cục cấp 3 Trung Nghĩa

Thôn Đào Đặng, Xã Trung Nghĩa, Thành Phố Hưng Yên

0321 3865143

161200

Bưu cục cấp 3 Dốc Lã

Thôn Tiền Thắng, Xã Bảo Khê, Thành Phố Hưng Yên

824160

161130

Điểm BĐVHX Liên Phương

Thôn An Chiểu 1, Xã Liên Phương, Thành Phố Hưng Yên

877899

161110

Điểm BĐVHX Hồng Nam

Thôn Lê Như Hổ, Xã Hồng Nam, Thành Phố Hưng Yên

889402

161030

Điểm BĐVHX Quảng Châu

Thôn 2, Xã Quảng Châu, Thành Phố Hưng Yên

510159

161240

Điểm BĐVHX Phú Cường

Thôn Kệ Châu 1, Xã Phú Cường, Thành Phố Hưng Yên

510159

161230

Điểm BĐVHX Hùng Cường

Thôn Tân Hưng, Xã Hùng Cường, Thành Phố Hưng Yên

510159

161250

Điểm BĐVHX Phương Chiểu

Sô´1, Thôn Phương Thượng, Xã Phương Chiểu, Thành Phố Hưng Yên

510159

161270

Điểm BĐVHX Hoàng Hanh

Thôn An Châu, Xã Hoàng Hanh, Thành Phố Hưng Yên

510159

161260

Điểm BĐVHX Tân Hưng

Thôn Quang Trung, Xã Tân Hưng, Thành Phố Hưng Yên

510159

161010

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập

Phố Trưng Trắc, Phường Minh Khai, Thành Phố Hưng Yên

510159

161010

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập

Đường Phố Hiến, Phường Hồng Châu, Thành Phố Hưng Yên

510159

161010

Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập

Đường Lê Văn Lương, Phường An Tảo, Thành Phố Hưng Yên

510159

161010

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Hưng Yên

Sô´4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành Phố Hưng Yên

510159

About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Learn more about [your subject]. Start Now!