Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Kỳ Sơn thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Kỳ Sơn, Khe Nằn, Hữu Kiệm, Tà Cạ, Mường Xén, Hữu Lập, Phà Đánh, Nậm Cắn, Bảo Nam, Chưu Lưu, C­­ửa khẩu Nậm Cắn, Mường Lống, Hòm thư Công cộng Độc lập, Xã Huồi Tụ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
473800 Bưu cục cấp 2 Kỳ Sơn Khối 4, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875181
473840 Bưu cục cấp 3 Khe Nằn Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 751121
473820 Điểm BĐVHX Hữu Kiệm Bản Na Lượng, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 752211
474060 Điểm BĐVHX Tà Cạ Bản cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875241
473801 Điểm BĐVHX Mường Xén Khối 1, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875011
473860 Điểm BĐVHX Hữu Lập Buôn Na, Xã Hữu Lập, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875049
473930 Điểm BĐVHX Phà Đánh Bản Keo Lực 3, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 523668
474050 Điểm BĐVHX Nậm Cắn Bản Trường Sơn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 750101
473870 Điểm BĐVHX Bảo Nam Bản Nam Tiến, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 785049
473841 Điểm BĐVHX Chưu Lưu Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875633
474057 Bưu cục cấp 3 C­­ửa khẩu Nậm Cắn Bản Tiền Tiêu, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 038.3750259
473914 Điểm BĐVHX Mường Lống Bản Trung Tâm, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474099 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBNDXã-, Bản Văng Pao, Xã Mường Típ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474116 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Xúp Lâu, Xã Mường Ải, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474155 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBNHXã-, Bản Nậm Càn, Xã Nậm Càn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473996 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Na Noi, Xã Na Loi, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474086 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã, Bản Huồi Giảng 3, Xã Tây Sơn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473895 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Cha Ca1, Xã Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474138 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Ca Dưới, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474013 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Bản Huồi Cáng 1, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474026 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Bản Phà Lếch Phay, Xã Đoọc Mạy, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474040 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Bản Huồi Phuôn 1, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473982 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã–, Bản Xiềng Tắm, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473961 Điểm BĐVHX Xã Huồi Tụ Bản Huồi Đun, Xã Huổi Tụ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Learn more about [your subject]. Start Now!