Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm: Thị xã Kỳ Anh, Kỳ Hà, Kỳ Liên, Kỳ Lợi, Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Phương, Kỳ Nam, Kỳ Long, KCN Fomorsa, Kỳ Hưng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
489400 Bưu cục cấp 2 Thị xã Kỳ Anh Khu Phố 1, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489430 Điểm BĐVHX Kỳ Hà Thôn Thôn Nam Hà 2, Xã Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489510 Điểm BĐVHX Kỳ Liên Thôn Liên Sơn, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489440 Điểm BĐVHX Kỳ Lợi Thôn 3 Tân Phúc Thành, Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489515 Điểm BĐVHX Kỳ Ninh Thôn Liên Sơn, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489450 Điểm BĐVHX Kỳ Hoa Thôn Hoa Thắng, Xã Kỳ Hòa, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489460 Điểm BĐVHX Kỳ Trinh Thôn Quyền Thượng, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489480 Điểm BĐVHX Kỳ Thịnh Thôn Thượng Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489530 Điểm BĐVHX Kỳ Phương Thôn Nhân Thắng, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489520 Điểm BĐVHX Kỳ Nam Thôn Minh Tiến, Xã Kỳ Nam, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489506 Bưu cục cấp 3 Kỳ Long Thôn Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489505 Bưu cục cấp 3 KCN Fomorsa Thôn Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
489425 Điểm BĐVHX Kỳ Hưng Thôn Thôn Tân Hà, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 3865199/3865335
About the Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Learn more about [your subject]. Start Now!